Sociale projecten

Voetbal is immens populair in Ghana. Voetbalspelers zijn rolmodellen en voetbalwedstrijden brengen grote groepen mensen bij elkaar. TUFA zet de positieve kracht van voetbal in om samen met lokale clubs, andere hulporganisaties en (lokale) partners de volgende sociale projecten te realiseren:

 -   Onderwijs 
 -   Life skills
 -   Alternatieve carrières
 -   Gemeenschapsprojecten