Onderwijs

Onderwijs vormt de basis van de voetbalacademie. Slechts een klein gedeelte van de spelers zal het lukken om door te breken in het betaald voetbal, het merendeel zal een gewone baan moeten zoeken. Onderwijs is daarbij erg belangrijk. Het uiteindelijke doel is dat spelers hun diploma halen en voldoende life skills ontwikkelen om een betere toekomst kunnen opbouwen.

Onderbouw voortgezet onderwijs (Junior High School, JHS) vindt intern op de academie plaats; de bovenbouw (Senior High Sschool, JHS) volgen spelers omwille van financiële redenen extern op scholen in de regio (zij blijven wel gehuisvest op het TUFA-complex).

De TUFA-JHS is een privéschool en zodoende niet opengesteld voor leerlingen van buitenaf. De school voldoet in alle opzichten aan de eisen van de Ghana Educational Service en er worden voortdurend interne kwaliteit- en voortgangscontroles uitgevoerd. Daarnaast is er intensief overleg tussen de technische staf en de life skills coach om studenten zo optimaal mogelijk te begeleiden.