Gemeenschapsprojecten

TUFA - eenheidsvorming projectTUFA is een sociaal project dat verder reikt dan alleen de eigen spelers. De volgende projecten worden georganiseerd voor de gemeenschap:

 Fellowship Program
Het fellowship programma omvat life skills training voor spelers van lokale clubs. Vier keer per jaar wordt een gezamenlijk programma georganiseerd, elke drie weken vindt 1-op-1 coaching plaats. Spelers worden geselecteerd op basis van hun motivatie om te participeren en stellen een Persoonlijk Ontwikkelings Plan op, dat in de individuele sessies wordt opgevolgd. Er wordt gestart met een groep van 15-20 spelers; na afronding van het traject fungeren deze spelers als rolmodellen voor de volgende groep. Ook dit programma wordt in samenwerking met AfriLEAD ontworpen en uitgevoerd.


Ambassador Event
Ter afsluiting van het fellowship programma wordt jaarlijks een ambassador event georganiseerd, waarin deelnemers hun ervaringen delen met voetballers uit de regio. Het doel van dit event is het stimuleren van jongeren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst en hen te inspireren hier handen en voeten aan te geven.
TUFA ambassadeurs Nana Asare (FC Utrecht) en Iddi Abdul Yakinu (KV Mechelen) geven een speech en voetbalclinic. Daarnaast worden `gewone Ghanese rolmodellen´ geselecteerd, jonge mensen die een doel in hun leven hebben en dit hebben waargemaakt. In een later stadium zullen TUFA spelers die een alternatief carrièrepad zijn ingeslagen getuigenissen afleggen.
 

Lokale competitie
Van het begin af aan zijn voetbalclubs uit de regio betrokken geweest bij het ontwikkelen van de plannen voor de voetbalacademie. TUFA ondersteunt de lokale competitie op de volgende manier: - Eerlijke transfer fees en re-transfer fees aan clubs - Ondersteuning door middel van kennis (o.a. coachingcursus i.s.m. de KNVB) - Ondersteuning door middel van middelen (kleding, ballen, etc.)
 

Peace building
Het noorden van Ghana is een stuk minder ontwikkeld dan het zuidenen door deze onderontwikkeling komen spanningen tussen bevolkingsgroepen eerder aan de oppervlakte. Peace building is een integraal onderdeel van TUFA en komt terug in het life skills programma en het Ambassador Event. TUFA en TUFC spelers behoren tot verschillende bevolkingsgroepen en spelen tegelijkertijd samen als een team; dit maakt het rolmodellen. Daarnaast worden er Peace Games georganiseerd in samenwerking met Professional Football Association of Ghana en (ex) Black Stars. Voetbal is een uitstekend middel om verbroedering te creeëren: het versterkt samenwerking, respect en eigenwaarde.
 

Human trafficking en voetbalmigratie
Elke Afrikaanse voetballer droomt ervan om in Europa te spelen. Veel spelers trekken daarom naar Accra in de hoop daar voor een club of academie te kunnen spelen. Die hoop wordt echter maar zelden waarheid en dit leidt tot frustratie, slechte levensomstandigheden in sloppenwijken en criminaliteit. Ook degenen die Europa uiteindelijk wel bereiken komen vaak bedrogen uit: de makelaar aan wie veel geld betaald is laat hen in de steek, er kan geen contract worden afgedwongen en spelers zijn te beschaamd om terug te keren: het overgrote gedeelte eindigt in de harde realiteit van de illegaliteit.
 

In de loop van 2013 brengt TUFA een voorlichtingsfilm uit over de werkelijke situatie waar veel voetbalmigranten verkeren. Met deze film zal als een mobile cinema in Ghana worden rondgetrokken.