Life skills

TUFA - life skills programmaParallel aan de Junior High School vindt wekelijks een life skills programma plaats, dat in samenwerking met lokale partner AfriLEAD specifiek voor de academie is ontworpen. Het programma richt zich onder andere op het vergroten van zelfbewustzijn, kritisch denken, nemen van beslissingen, omgaan met stress, etc. Elke speler ontwikkelt een persoonlijk ontwikkelingsplan dat tijdens 1-op-1 coaching wordt besproken.